top of page
Volunteer Group

PRAKTISK INFORMASJON TIL BRUKERE AV HUSET

SJEKKLISTE FOR LEIETAKERE

VASKELISTE FOR HOVEDBYGGET 2023

VASKEINNSTRUKS

LEIEPRISER

ØNSKER DU Å BIDRA?

Bedehuset Saron er drevet av frivillighet og vi trenger flere på laget

ØKONOMISK STØTTE

Vi er takknemlig for all økonomisk støtte vi kan få, både faste måntlige gaver og enkelt gaver.

Vårt kontonr er: 3000 45 10697

Vårt Vipps nr: #533299

Debit Card

DUGNAD

Har du tid, lyst og anledning til å bidra med praktiske oppgaver innen vedlikehold av bygget. Som for eksempel luking, vasking, rydding eller annet forfallende arbeid. Ta kontakt med en i styret.

frivillige
bottom of page