top of page

ØNSKER DU Å BIDRA?

Bedehuset Saron er drevet av frivillighet og vi trenger flere på laget

ØKONOMISK STØTTE

Vi er takknemlig for all økonomisk støtte vi kan få, både faste måntlige gaver og enkeltgaver.

Vårt kontonr er: 3000 45 10697

Vår Vipps nr: #533299

Debit Card

DUGNAD

Har du tid, lyst og anledning til å bidra med praktiske oppgaver innen vedlikehold av bygget. Som for eksempel luking, vasking, rydding eller annet forfallende arbeid. Ta kontakt med Bjørnar Nøkland i styret på nr 952 11 514

frivillige
bottom of page