STYRET

LOYD JARLE HETLAND

Styrets leder

Mobil: 909 25 900

INGEBJØRG SERIGSTAD

Nestleder

Mobil: 992 77 537

KJELL SIGMUND TJELTA

Styremedlem

Mobil: 900 78 198

RUNE LØGE

Kasserer

Mobil: 482 59 587

THOMAS PIERCE TEKSE

Sekretær

Mobil: 942 82 795

BJØRNAR NØKLAND

Styremedlem

Mobil: 952 11 514

 

ORGANISASJONENES KONTAKTPERSONER

HÅKON OMA

Styreleder Bedehuskirken

Mobil: 975 06 646

RAGNAR EGE

Styreleder NLM Bryne
Kontaktperson for Nattverdsforeningen

Mobil: 905 64 809

LEIV ROALD THU

Kontaktperson for Israelsmisjonen

Mobil: 926 13 778

JAN FINN FARSTAD

Kontaktperson for Kristen Muslimmisjonen

Mobil: 911 37 106

JOSTEIN VIK

Kontaktperson for Den indre sjømannsmisjonen

Mobil: 908 73 780

JAN ROSLAND

Kontaktperson for NMS

Mobil: 915 93 440

AMUND HOLEN

Kontaktperson for Trekkspillklubben

Mobil: 924 95 481

SOLVOR AASE

Kontaktperson for NLM- og Normisjonforeningen

Mobil: 952 31 182

©2020 av Bedehuset Saron Bryne.