top of page

NYTT UNGDOMSLOKALE PÅ SARON

Hovedbilde.jpg

Giveralternativer

02

Vipps - 632101

03

Kontonr: 3000.48.64588

04

Spleis - utgått

Bakgrunn

På Saron er det mange barn og unge som er en del av forskjellige grupper. Sist gang det ble gjort et betydelig løft i lokaler tilpasset ungdommene på Saron var på midten av 90-tallet. Det er vel på overtid allerede for å gjøre en investering i lokaler tilpasset dagens ungdom og ungdommene som kommer de neste årene. Det er bred støtte hos brukerne av Saron i dag til å gjøre dette, men dette avhenger av at det blir samlet inn penger til dette i sin helhet før vi kan starte arbeidet.

Planen

Planen er å bruke den gamle matsalen og peisestuen som lokaler tilpasset ungdommene. Her skal det bygges en scene, sittegrupper, kiosk, nytt lys, nytt gulv, maling, gjøre tiltak for akustikk. Rett og slette gjøre disse to rommene til et attraktivt sted å være.

Økonomi

Budsjettet er på 1,1 millioner. Til nå har det kommet inn ca halvparten i form av noen enkeltgaver og midler fra diverse fond. Målet er å samle inn minst kr 500 000 i form av gaver fra foreldre og besteforeldre av ungdommer som er på Saron i dag, har vært på Saron eller som de ønsker skal være der i framtiden.

Framdrift

Det er satt ned en komite for å iverksette ombyggingen, disse jobber parallelt med planlegging av resurser og framdriftsplaner slik at når pengene er på plass kan arbeidet starte. Arbeidet kan ikke starte før pengene er på plass.

Hvorfor gi nå

Det er allerede kommet inn ca halvparten av pengene. Det er mange ungdommer som er ivrige nå, det er lurt å benytte seg av det momentet som er i ungdommen i dag. For å komme i mål ønsker vi at giverne tenker på hvor mye en vil investere nå uten å tenke på hvem eller hvor mye andre gir. Dette er virkelig en mulighet til å være med å investere i fremtiden til våre ungdommer.

Hvor mye og hvordan

Om 25 personer gir kr 20 000 hver, er vi i mål. (Om en tenker 10 års perspektiv for våre ungdommer å bruke dette er det under 2000 kr i året, sammenlignet med mye annen aktivitet, er dette lite i den store sammenheng). De som ikke kan gi 20 000, kan kanskje gi 10 000 eller 5 000. Kanske det er noen som tenker at 50.000 er riktig. Uansett beløp som gis, vil det komme ungdommen til gode. Kommer det inn mer penger enn det budsjettet tilsier, vil disse pengene brukes til for eksempel skyvedør mellom «peisestuen» og «matsalen» slik at en har mulighet for flerbruk som vil øke verdien betydleig, ny ytterdør inn til salen eller oppgradering av eksisterende kjøkken.
Det vil bli satt stor pris på om penger allerede kommer inn før jul – men ikke senere enn mars – for å kunne holde oppe aktivitet og oppstart på nyåret.

bottom of page